A+ A-
kontrast
 > Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stojadła, gmina Mińsk Mazowiecki

Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stojadła, gmina Mińsk Mazowiecki

 
Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stojadła, gmina Mińsk Mazowiecki

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2010-05-20 10:47:16 | Data modyfikacji: 2010-05-20 10:47:27.
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na budowę kanalizacji w miejscowości Stojadła, gm. Mińsk Mazowiecki

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2010-05-20 10:55:59 | Data modyfikacji: 2010-05-20 10:47:27.
 
Przedmiar robót do zamówienia polagającego na budowie kanalizacji w miejscowości Stojadła, gmina Mińsk Mazowiecki

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2010-05-20 11:46:25 | Data modyfikacji: 2010-05-20 11:47:15.
 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlano montażowych do zamówienia polegającego na budowie kanalizacji w miejscowości Stojadła, gmina Mińsk Mazowiecki

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2010-05-20 11:50:31 | Data modyfikacji: 2010-05-20 11:47:15.

PROJEKT do zamówienia polagającego na
budowie kanalizacji w miejscowości Stojadła,
gmina Mińsk Mazowiecki
 

01 - opis

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2010-05-20 11:54:17 | Data modyfikacji: 2010-05-20 11:56:31.
 
02 - oświadczenia i zaświadczenia

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2010-05-20 11:58:26 | Data modyfikacji: 2010-05-20 11:56:31.
 
03 - wypis z planu z dnia 29.04.2002r.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2010-05-20 12:01:38 | Data modyfikacji: 2010-05-20 12:04:35.
 
04 - wypis z planu z dnia 16.08.2004r.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2010-05-20 12:08:07 | Data modyfikacji: 2010-05-20 12:04:35.
 
05 - wypis z zmiany plany z dnia 18.08.2004r.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2010-05-20 12:10:04 | Data modyfikacji: 2010-05-20 12:04:35.
 
06 - wypis z planu teren kolejowy z dnia 01.12.2004r.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2010-05-20 12:14:22 | Data modyfikacji: 2010-05-20 12:04:35.
 
07 - ZUD 09.10.2008r. część I

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2010-05-21 11:05:03 | Data modyfikacji: 2010-05-21 11:08:44.
 
07 - ZUD 09.10.2008r. część II

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2010-05-21 11:11:57 | Data modyfikacji: 2010-05-21 11:15:53.
 
07 - ZUD 09.10.2008r. część III

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2010-05-21 11:19:35 | Data modyfikacji: 2010-05-21 11:26:51.
 
07 - ZUD 09.10.2008r. część IV

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2010-05-21 11:33:05 | Data modyfikacji: 2010-05-21 11:40:16.
 
07 - ZUD 09.10.2008r. część V

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2010-05-21 11:44:38 | Data modyfikacji: 2010-05-21 11:52:16.
 
07 - ZUD 09.10.2008r. część VI

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2010-05-21 11:56:36 | Data modyfikacji: 2010-05-21 11:52:16.
 
08 - ZUD 22.01.2009r.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2010-05-20 12:31:32 | Data modyfikacji: 2010-05-20 12:35:42.
 
09 - opinia snitarna z dnia 09.01.2008r.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2010-05-20 12:45:20 | Data modyfikacji: 2010-05-20 12:35:42.
 
10 - Uzgodnienie Konserwatora Zabytków z dnia 05.06.2007r.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2010-05-20 12:48:21 | Data modyfikacji: 2010-05-20 12:35:42.
 
11 - Uzgodnienie PKP ENERGETYKA z dnia 19.12.2008r.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2010-05-20 12:49:32 | Data modyfikacji: 2010-05-20 12:35:42.
 
12 - Uzgodnienia PKP Telekomunikacja Kolejowa 21.11.2008r.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2010-05-20 12:51:38 | Data modyfikacji: 2010-05-20 12:35:42.
 
13 - Uzgodnienia TP. SA. z dnia 18.11.2008r.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2010-05-20 12:52:44 | Data modyfikacji: 2010-05-20 12:35:42.
 
14 - Zgoda na wejście w teren PKP na dz. ewid. 1246-4

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2010-05-20 12:54:05 | Data modyfikacji: 2010-05-20 12:35:42.
 
15 - Warunki techniczne zasilania pompowni

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2010-05-20 12:54:58 | Data modyfikacji: 2010-05-20 12:35:42.
 
16 - Uzgodnienie Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2010-05-20 12:56:10 | Data modyfikacji: 2010-05-20 12:35:42.
 
17 - Warunki Techniczne Gminny Zakład Gospodarki komunlanej w Mińsku Mazowieckim

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2010-05-20 12:59:08 | Data modyfikacji: 2010-05-20 12:35:42.
 
18 - Uzgodnienia z GDKKiA z dnia 23.06.2006r.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2010-05-20 13:00:20 | Data modyfikacji: 2010-05-20 12:35:42.
 
19 - Uzgodnienia z Gminą Mińsk Mazowiecki odnośnie drogi nr ewid 487

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2010-05-20 13:01:28 | Data modyfikacji: 2010-05-20 12:35:42.
 
20 - Zgodnia na umieszczenie w drogach gminnych z dnia 09.04.2009r.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2010-05-20 13:02:41 | Data modyfikacji: 2010-05-20 12:35:42.
 
21 - Zgoda na umieszczenie na miejskich działkach drogowych z dnia 09.04.2009r.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2010-05-21 09:28:01 | Data modyfikacji: 2010-05-20 12:35:42.
 
22 - Warunki techniczne PWiK Mińsk Mazowiecki nr TT 2707 z dnia 27.02.2007r.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2010-05-21 09:31:14 | Data modyfikacji: 2010-05-20 12:35:42.
 
23 - Warunki techniczne PWiK Mińsk Mazowiecki nr TT13606 z dnia 30.06.2006r.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2010-05-21 09:44:57 | Data modyfikacji: 2010-05-20 12:35:42.
 
24 - Warunki techniczne PWiK Mińsk Mazowiecki nr TT5904 z dnia 15.03.2004r.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2010-05-21 09:59:06 | Data modyfikacji: 2010-05-20 12:35:42.
 
25 - Zgoda na włączenie do istniejącego kanału na działkach 6-54

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2010-05-21 10:01:24 | Data modyfikacji: 2010-05-20 12:35:42.
 
26 - Uzgodnienie z Zarządem z Dróg Miejskich z dnia 22.04.2009r.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2010-05-21 10:04:32 | Data modyfikacji: 2010-05-20 12:35:42.
 
27 - Karta katalogowa przepływomierza elektromagnetycznego

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2010-05-21 10:06:31 | Data modyfikacji: 2010-05-20 12:35:42.
 
28 - Opinia Głównego Urzędu Miar

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2010-05-21 10:11:00 | Data modyfikacji: 2010-05-20 12:35:42.
 
29 - Karta katologowa pomp ściekowych

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2010-05-21 10:13:15 | Data modyfikacji: 2010-05-20 12:35:42.
 
30 - rysunki część I

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2010-05-21 12:22:36 | Data modyfikacji: 2010-05-21 12:28:39.
 
30 - rysunki część II

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2010-05-21 12:35:09 | Data modyfikacji: 2010-05-21 12:40:25.
 
30 - rysunki część III

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2010-05-21 12:47:28 | Data modyfikacji: 2010-05-21 13:42:34.
 
30 - rysunki część IV

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2010-05-21 13:53:34 | Data modyfikacji: 2010-05-21 14:05:49.
 
30 - rysunki część V

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2010-05-21 14:05:35 | Data modyfikacji: 2010-05-21 14:09:08.
 
30 - rysunki część VI

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2010-05-21 14:15:21 | Data modyfikacji: 2010-05-21 14:20:21.
 
30 - rysunki część VII

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2010-05-21 14:25:12 | Data modyfikacji: 2010-05-21 14:28:02.
 
30 - rysunki część VIII

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2010-05-21 14:32:12 | Data modyfikacji: 2010-05-21 14:35:40.
 
30 - rysunki część IX

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2010-05-21 14:41:17 | Data modyfikacji: 2010-05-21 14:45:46.
 
30 - rysunki część X

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2010-05-21 14:52:09 | Data modyfikacji: 2010-05-21 14:56:23.
 
30 - rysunki część XI

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2010-05-21 15:00:46 | Data modyfikacji: 2010-05-21 15:03:43.
 
30 - rysunki część XII

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2010-05-21 15:05:39 | Data modyfikacji: 2010-05-21 15:03:43.
 
30 - rysunki część XIII

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2010-05-21 15:08:06 | Data modyfikacji: 2010-05-21 15:03:43.
 
30 - rysunki część XIV

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2010-05-21 15:11:35 | Data modyfikacji: 2010-05-21 15:03:43.
 
30 - rysunki część XV

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2010-05-21 15:13:56 | Data modyfikacji: 2010-05-21 15:03:43.
 
30 - rysunki część XVI

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2010-05-21 15:17:24 | Data modyfikacji: 2010-05-21 15:27:05.
 
30 - rysunki część XVII

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2010-05-21 15:19:50 | Data modyfikacji: 2010-05-21 15:27:05.
 
30 - rysunki część XVIII

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2010-05-21 15:22:19 | Data modyfikacji: 2010-05-21 15:27:05.
 
30 - rysunki część XIX

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2010-05-21 15:23:12 | Data modyfikacji: 2010-05-21 15:27:05.
 
Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stojadła - Gmina Mińsk Mazowiecki - Nr 1

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2010-05-26 16:03:23 | Data modyfikacji: 2010-05-21 15:27:05.
 
Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stojadła - Gmina Mińsk Mazowiecki - Nr 2

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2010-06-02 16:12:15 | Data modyfikacji: 2010-06-07 15:26:43.
 
Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - nr 1

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2010-06-02 16:13:16 | Data modyfikacji: 2010-06-07 15:26:43.
 
Informacja o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu - nr 1

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2010-06-02 16:14:23 | Data modyfikacji: 2010-06-07 15:26:43.
 
Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stojadła - Gmina Mińsk Mazowiecki - Nr 3

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2010-06-07 15:31:50 | Data modyfikacji: 2010-06-07 15:26:43.
 
Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stojadła - Gmina Mińsk Mazowiecki - Nr 4

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2010-06-09 13:47:24 | Data modyfikacji: 2010-06-07 15:26:43.
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2010-07-05 12:57:45 | Data modyfikacji: 2010-06-07 15:26:43.

Zobacz:
 Przetarg nieograniczony na dostawę ciągnika rolniczego  .  Przetarg nieograniczony na dostawę produktów żywnosciowych do stołówki szkolnej przy Zespole Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stojadłach .  Przetarg nieograniczony na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Brzózem .  Przetarg nieograniczony na rozbudowę Szkoły Podstawowowej im. Ks. A. Tyszki w Janowie, Gmina Mińsk Mazowiecki .  Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę, składowanie, załadunek i transport materiałów (z profilowaniem i bez profilowania) do utwardzenia dróg gminnych gruntowych położonych na terenie gminy Mińsk Mazowiecki .  Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki .  Przetarg nieograniczony na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki - w roku 2010  .  Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Mińsk Mazowiecki wraz z jednostkami organizacyjnymi .  Przetarg nieograniczony na rozbudowę budynku przedszkola w Osinach - gm. Mińsk Mazowiecki .  Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stojadła, gmina Mińsk Mazowiecki .  Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym) w miejscowości Huta Mińska - gmina Mińsk Mazowiecki .  Przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych Nr 220835W w miejscowości Janów, Nr 220822 w miejscowości Królewiec, Nr 220836W w miejscowości Ignaców, Nr 220810W w miejscowości Mikanów oraz Nr 220821W w miejscowości Karolina  .  Przetarg nieograniczony na opracowanie planu zagopodarowania przestrzennego dla Gminy Mińsk Mazowiecki .  Przetarg nieograniczony na opracowanie planu zagopodarowania przestrzennego dla Gminy Mińsk Mazowiecki 2  .  Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki, pow. miński, woj. mazowieckie. . 
Data wprowadzenia: 2010-07-05 12:57:45
Opublikowane przez: Albert Woźnica
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Chełmońskiego 14
05-300 Mińsk Mazowiecki
Wójt Gminy
Antoni Janusz Piechoski
Kontakt:
Tel: (+48 25) 758-24-89
Fax: (+48 25) 758-24-89
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl