> 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
ul. Chełmońskiego 14
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. (0-25) 758 19 32
e-mail: gops_minskmaz@poczta.onet.pl

Kierownik GOPS:
mgr Sławomir Barankiewicz

Główny Księgowy GOPS:
mgr Anna Kaczorek

Pracownicy GOPS:
Beata Piotrowska -
specjalista pacy socjalnej
prowadzi sprawy z zakresu udzielania pomocy mieszkańcom wsi:
Stojadła, gamratka, podrudzie, Józefów, Grębiszew, Zamienie, Maliszew

Alicja Gniado - specjalista pacy socjalnej
prowadzi sprawy z zakresu udzielania pomocy mieszkańcom wsi:
Chochół, Tartak, Gliniak, Cielechowizna, Prusy, Huta Mińska, Marianka, Mikanów,
Chmielew, Kluki, Targówka, Grabina, Iłówiec, Wółka Iłówiecka

Lidia Gniado - specjalista pacy socjalnej
prowadzi sprawy z zakresu udzielania pomocy mieszkańcom wsi:
Arynów, Królewiec, Brzóze, Żuków, Borek Miński, Dłużka, Wólka Mińska, Karolina,
Nowe Osiny, Osiny

mgr Edyta Wytrykus - pracownik socjalny
prowadzi sprawy z zakresu udzielania pomocy mieszkańcom wsi:
Janów, Ignaców, Dziękowizna, Niedziałka Druga, Stara Niedziałka, Budy Janowskie,
Kolonia Janów, Anielew, Budy barcząckie, Barcząca, Stare Zakole, Zakole Wiktorowo

mgr Ewa Zagórska - starszy referent do spraw świadczeń rodzinnych
prowadzi sprawy związane z przyjmowaniem i wydawaniem wniosków w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Sylwia Kowalska - samodzielny referent

 

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2003-01-21 14:51:00 | Data modyfikacji: 2013-03-07 13:26:35.

Zobacz:
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 .  
Gminny Zespół Obsługi Administracyjno - Ekonomicznej Szkół
 .  
Biblioteka Publiczna Gminy Mińsk Mazowiecki
 .  
Szkoły Podstawowowe i Gimnazja
 .  
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
 . 
Data wprowadzenia: 2003-01-21 14:51:00
Data modyfikacji: 2013-03-07 13:26:35
Opublikowane przez: Albert Woźnica
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Chełmońskiego 14
05-300 Mińsk Mazowiecki
Kierownik Jednostki
Antoni Janusz Piechoski
Kontakt:
Tel: (+48 25) 758-24-89
Fax: (+48 25) 758-24-89
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl