Deklaracje podatkowe


Deklaracje podatkowe


Deklaracja na podatek leśny.
 Druk DL-1.doc

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2004-12-16 11:00:51 | Data modyfikacji: 2011-12-21 10:05:41.
Deklaracja na podatek od nieruchomości.
 Druk DN-1.doc

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2004-12-16 11:02:58 | Data modyfikacji: 2011-12-21 10:09:31.
Deklracja na podatek rolny.
 Druk DR-1.doc

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2004-12-16 11:06:32 | Data modyfikacji: 2011-12-21 10:16:16.
Informacja o lasach
 Druk IL-1.doc

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2004-12-16 11:07:36 | Data modyfikacji: 2011-12-21 10:17:51.
Informacja o nieruchomościach i obiektach
budowlanych.
 Druk IN-1.doc

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2004-12-16 11:09:38 | Data modyfikacji: 2011-12-21 10:19:45.
Informacja o gruntach.
 Druk IR-1.doc

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2004-12-16 11:11:10 | Data modyfikacji: 2011-12-21 10:21:19.
Grunty związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bezwzględu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
niepodlegające zwolnieniu.
 Druk ZDN-1/A.doc

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2004-12-16 11:12:44 | Data modyfikacji: 2011-12-21 10:22:53.
Grunty pozostałe, w tym zajęte na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego niepodlegające zwolnieniu.
 Druk ZDN-1/B.doc

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2004-12-16 11:14:13 | Data modyfikacji: 2011-12-21 10:24:11.
Budynki lub ich części niepodlegające
zwolnieniu.
 Druk ZDN-1/C.doc

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2004-12-16 11:15:56 | Data modyfikacji: 2011-12-21 10:28:33.
Budynki lub ich części niepodlegające
zwolnieniu.
 Druk ZDN-1/D.doc

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2004-12-16 11:16:44 | Data modyfikacji: 2011-12-21 10:29:19.
Budynki lub ich części niepodlegające
zwolnieniu.
 Druk ZDN-1/E.doc

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2004-12-16 11:17:23 | Data modyfikacji: 2011-12-21 10:31:34.
Budynki lub ich części niepodlegające
zwolnieniu.
 Druk ZDN-1/F.doc

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2004-12-16 11:18:04 | Data modyfikacji: 2011-12-21 10:32:52.
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od
nieruchomości.
 Druk ZDN-1/G.doc

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2004-12-16 11:19:16 | Data modyfikacji: 2011-12-21 10:36:00.
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od
nieruchomości.
 Druk ZIN-1/A.doc

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2004-12-16 11:20:25 | Data modyfikacji: 2011-12-21 10:39:14.
Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w
podatku rolnym.
 Druk ZIR-1/A.doc

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2004-12-16 11:21:31 | Data modyfikacji: 2011-12-21 10:40:01.
Deklaracja na podatek od środków
transportowych.

Druk DT-1

Załącznik do deklaracji DT-1 - Druk DT1/A

 

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2008-02-18 15:01:12 | Data modyfikacji: 2011-01-13 15:01:01.
Data wprowadzenia: 2008-02-18 15:01:12
Data modyfikacji: 2011-01-13 15:01:01
Opublikowane przez: Albert Woźnica
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Chełmońskiego 14
05-300 Mińsk Mazowiecki
Kierownik Jednostki
Antoni Janusz Piechoski
Kontakt:
Tel: (+48 25) 758-24-89
Fax: (+48 25) 758-24-89
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl